Tonår


Tonår fortsätter också i något förändrad form under våren 2021. Mer info om program, kontakta Janne Svärdhagen jan.svardhagen@gmail.com , ordf. Equmenia Falun.

En vanlig kväll startar kl 19.00 med program. Vid ca 21.00 fikar vi och sedan avslutar vi med en andakt. Efter andakten är det fritt att vara kvar i kyrkan för att hänga, spela spel, pingis eller något annat.

Tonårskvällarna är för dig som går i åk 7 och uppåt.

Se också vår Instagram: EqumeniaFalun