Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Kallelsen till Guds rike. Servering köps i Gullnäscaféet. Medverkande: Selma Henrysson, Kerstin Fransson, Karin Hennerfors och Ulrika Westin. Varmt välkomna!

Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Den högstes profet. Servering köps i Gullnäscaféet. Medverkande: Krister Andersson, Nils Enberg, Maria Åsberg och Ulrika Winninge. Varmt välkomna!

Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Att inte döma. Servering köps i Gullnäscaféet. Medverkande: Inga-Lena Fredrixon, Gun-Britt Götberg, Anthony Virgo och Ulrika Westin. Varmt välkomna!

Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Sänd mig. Servering köps i Gullnäscaféet. Medverkande: Christina Molin, Ulrika Winninge m.fl. Varmt välkomna!

Gullnäsgården

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med temat Efterföljelse. Servering köps i Gullnäscaféet. Medverkande: Rune Andréasson, Anders Gustafsson och Milan Artyshyn. Varmt välkomna!

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!