Equmenia Falun


Equmenia Falun är Nybrokyrkans barn- och ungdomsarbete.
Välkommen att vara med
!

Ja, jag vill bli medlem!

Vi erbjuder deltagare, ledare och funktionärer i barn och ungdomsverksamheten att bli medlem

Genom att betala medlemsavgiften stöttar du vår förening och vårt arbete för barn och unga. Observera, medlemskapet gäller endast barn och ungdomsverksamheten Equmenia, inte församlingen i Nybrokyrkan/Equmeniakyrkan. Som medlem kan du vara med och påverka vad som händer i föreningen via bland annat rösträtt på årsmötet samt ta del av subventioner av exempelvis lägerkostnader. Den som av ekonomiska skäl inte kan betala medlemsavgiften kan bli medlem genom att skriftligt ta ställning för medlemskap. Lämna i så fall namn, adress och födelsedatum till kassören/styrelsen.

Gemenskap, växande och lärjungaskap

Equmenia Falun – där barn och unga växer i mötet med varandra och Jesus.

Equmenia Falun bedriver verksamhet för barn och unga utifrån den kristna trons bekännelse att Gud har kärlek till varje människa på vår jord och i vår stad. Det gör att vi vill bedriva verksamhet där alla ska känna sig sedda och välkomna, samt där man får upptäcka och utforska den kristna tron. Vi önskar att Equmenia Falun är en plats för gemenskap, för växande och för lärjungaskap.

Gemenskap – alla är välkomna att vara en del av Equmenia Falun

Ingen är viktigare än någon annan, till vår verksamhet får du komma som du är. Troende eller inte, lång eller kort, fotbollsintresserad eller utan några speciella intressen. Vi vill att du som deltagare ska känna glädje att vara en del av vår förening. Vi är en demokratiskt organiserad förening och här spelar din åsikt roll. ”Ingen är viktigare än någon annan, till vår verksamhet får du komma som du är.”

Växande – vi längtar efter att få växa

I den verksamhet vi bedriver är vår fasta övertygelse att du kommer att lära känna dig själv bättre. I gemenskapen med andra och i mötet med andra människor upptäcker vi mer av vilka vi är och i mötet med Gud så ser vi att vi är en viktig del av skapelsen. Men vi är också en förening som hela tiden vill växa. Guds tanke med sin kyrka är att vi ska vara goda förebilder och kompisar, så att fler vill komma och vara med. I vår verksamhet får du vara med och bidra och pröva dina vingar som ledare.

Lärjungaskap – Gud har en tanke med alla människor på denna jord.

Vi tror att Gud har kärlek till varje människa och att han säger till oss alla: ”Kom och följ mig.” I vår verksamhet får vi upptäcka mer av vem Gud är och vad han har med våra liv att göra. Vi får upptäcka de gåvor han lagt ner i oss och vi får träna på att be och att på olika sätt leva tillsammans med honom.

Läs gärna målbeskrivningen för Equmenia i Falun.

Spana in vårt instagramkonto Equmenia Falun

Styrelsen för Equmenia Falun

Liv Enberg
Moa Enberg
Emma Grenholm
Max Norberg
Judith Svedberg
Aron Wallin
Sofia Westin
Ulrika Westin
Kassör: Maria Åsberg

Ge en gåva

Plusgiro: 139072-3
Swish-nr: 123 257 1750

Märk din gåva med ”Equmenia Falun”. Tack för din gåva!