Nybrokyrkans församling i Falun bildades 2012 av Missionskyrkan och Gruvriskyrkan i Falun. Här kan du läsa de två församlingarnas historia.

Historik över Falu Baptistförsamling

Baptismen är en internationell rörelse. Den är sprungen ur 1500-talets reformation i Tyskland och i Schweiz. Under 1800-talet hämtade svensk baptism sin inspiration från Tyskland, England och speciellt från USA.

1864

Sker det första baptistdopet i Falun den 25 september och Falu Baptistförsamling bildas.

1877

Har församlingen sina gudstjänster i olika fastigheter på Elsborg och väster om Faluån.

1877

Under julen invigs Salemkapellet, byggt på hörntomten Svärdsjögatan – Bergmästargatan.

1916

17 december står det nya Salem (Salemkyrkan) färdig på Svärdsjögatan i anslutning till Salemkapellet, som blir församlingen lilla sal.

1989

I maj säljs Salemkyrkan till Falu Pingstförsamling. Baptistförsamlingen flyttar till Johanneskyrkan – en tillfällig lösning.

1992

På våren upphör Borlänge Baptistförsamling, som enskild församling och förenas med Falu Baptistförsamling med namnet Falun –Borlänge Baptistförsamling.

2003

16-17 januari  inviger församlingen sin nya kyrka på Gruvriset – Gruvriskyrkan.

2009 

20 april äger namnbyte rum från Falun – Borlänge Baptistförsamling till Falu Baptistförsamling.

2011

I mars säljs Gruvriskyrkan till Madeleine Almquist, som startat en förskola där.  Kyrkan används också som gudstjänstlokal för för-samlingen Falukyrkan.

2012

2 juni förenas Falu Baptistförsamling och Falu Missionsförsamling till Nybrokyrkans församling i den gamla Missionskyrkan i hörnet av Nybrogatan  –  Promenaden.

Historik över Falu Missionsförsamling

Församlingen har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelsetradition. Redan från 1840-talet samlades 30-40 falubor till andlig uppbyggelse i en verkstadslokal, och senare i Isaksalen.

1865

Man samlas i den s k gröna stugan i Gamla Herrgården, vilken köptes in redan 1865. Denna sal har senare använts av Frälsningsarmén och Pingstförsamlingen i Falun.

1867

Den 2 november bildas missionsförsamlingen.

1876

Ett socialt engagemang växer fram med ansvar för de nödlidande i Falun. Ett engagemang som med åren även kommer att omfatta Europa och världen. De globala perspektiven finns tidigt med genom engagemang för mission i anda länder.

1879

Byggs och invigs församlingens första missionshus vid Promenaden på den tomt som inköpts ett år tidigare.

1909

Firas Selma Lagerlöf på sin 50-årsdag i Missionshuset.(Följande år får hon nobelpriset i litteratur.)

1911

Byggs huset om och kallas sedan Missionskyrkan.

1912

Invigs den nyrestaurerade Missionskyrkan.

1927

Hyrs sommargården Gullnäs, för att sedan inköpas 1930. Ett flertal tillbyggnader har gjort sen dess.

1958

Säljs den gamla Missionskyrkan till Falu stad för att användas som skollokaler.

1959

Byggs den nuvarande kyrkobyggnaden på en granntomt.

1983

Utsätts kyrkan för en brand. Kyrkan restaureras och återinvigs året därpå. Den gamla Missionskyrkan rivs för att ge plats åt nya Kristinehallen.

2012

Missions- och baptistförsamlingarna i staden går samman och bildar ny församling under namnet Nybrokyrkans församling i Falun.