Person som läser bibeln

Om Nybrokyrkan

Gudstjänster och samlingar.
Historia, nutid och framtidsvisioner

Alla församlingar har ett sammanhang, Nybrokyrkan likaså. Vi har en tradition och historia som format oss som församling. Vi har också drömmar och visioner för vad för slags kyrka vi önskar vara nu och framöver. För att nå dit och för att visa på Jesus i vår tid behövs människor som hjälper till och leder kyrkan i den riktningen.

Många av våra samlingar och aktiviteter sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.