Välkommen att sjunga i Nybrokyrkan!

Just nu pågår samtal kring körverksamheten i Nybrokyrkan. Mer info kommer när kören startat upp.