För tillfället ingen körverksamhet pga. coronapandemin.

Välkommen till Nybrokyrkans kör!

Vi är en kör som består av ca. 20 sångare. Vår repertoar består av andliga sånger ur den klassiska och moderna körlitteraturen.  Vanligtvis sjunger vi i församlingens gudstjänster och aktiviteter

För närvarande har vi ingen ordinarie körledare men vi brukar genomföra ett eller flera ”körprojekt” och kören återkommer här så snart ett nytt projekt är aktuellt.

För mer info, kontakta Nybrokyrkans expedition
info@nybrokyrkan.se

023-107 95