Söndagsskoj

Samling för alla barn under gudstjänsten.

Söndagsskoj

Söndagsskoj är namnet på Nybrokyrkans söndagsskola där barn får ta del av bibelberättelser, dela med sig av sina tankar, leka och pyssla. Söndagsskolan äger rum parallellt med gudstjänsten klockan 11:00 på söndagar. För aktuella datum se nedan.

Vi har en grupp för barn upp till nio år (med medföljande förälder/vuxen) och en grupp för åldern 10-13 år. Vi är med en stund i början av gudstjänsten som bland annat innehåller ”Barnrutan” där någon vuxen talar till barnen utifrån söndagens tema. Sedan fortsätter vi i lokalerna på nedervåningen. 

Efter gudstjänst och söndagsskola möts alla generationer på kyrktorget för fika. 

Alla barn är varmt välkomna! Ingen anmälan – det är bara att dyka upp!

Datum våren 2024

Yngre gruppen: 14/1, 28/1, 11/2, 18/2, 3/3, 17/3, 7/4, 5/5 och 26/5.

Äldre gruppen:  14/4, 21/4, 5/5, 19/5, 26/5.

Den 28/4 är det gudstjänst för alla åldrar.


Kontakt: Selma Henrysson, selma@nybrokyrkan.se , 076-818 20 02.