Scout

Utifrån de senaste rekommendationerna där regeringen uppmuntrar barn födda -05 och senare att återuppta sina fritids- och idrottsaktiviteter, fortsätter vi med scoutverksamheten. Blir det ändrade restriktioner anpassar vi oss. Dock träffas vi endast utomhus och alla som deltar ska vara helt friska.

Vårens program

Vi scoutledare har satt ihop ett program för våren, se nedan. Mer information kring varje tillfälle skickas ut några dagar innan respektive träff.

Mars

  • Lördag 20 mars, kl. 9.30-12.00 – spårvandring vid Stångtjärn (medtag matsäck).
  • Onsdag 31 mars, kl. 18.00-19.30 – utekväll på Gullnäsgården. Läs mer här.

April

Maj

  • OBS! INSTÄLLD! Onsdag 12 maj, kl. 18.00-19.30 – utekväll på Gullnäsgården.
  • OBS! INSTÄLLD! Lördag 29 maj. Mittkampen. Mer info meddelas senare.

Varmt välkomna!
Hälsningar från scoutledarna genom Ulrika Westin

Vad är det bästa med scouting?

Vi är kompisar. Vi gör allt tillsammans. Vi åker på läger. Vi bygger, vi fixar, vi leker. Scouting är platsen där du får vara dig själv och uppleva att du är viktig, lära dig nya saker, utmanas och växa.

Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar. Scouterna är indelade i patruller beroende på ålder. 

Var redo – alltid redo!

Kontakt

Om du har några frågor kring Nybrokyrkans scoutverksamhet, vänligen kontakta jan.svardhagen@gmail.com  ordförande i Equmenia Falun (Nybrokyrkans barn- och ungdomsverksamhet).