Tweens

Du som går i åk 4-6 är välkommen att hänga med på Tweens! (Vi har bytt namn!)

Vi träffas i Nybrokyrkan kl. 18.00-19.30, om inget annat meddelas.

Vi lär känna nya kompisar, leker, hänger, har andakt och fikar ibland.

Datum för vårens samlingar 2024

Januari: –

Februari: 9, 17 (med Region Mitt)

Mars: 8, 22

April: 12, 26

Maj: 17, 31

Frågor?
Vill du vara med eller har några frågor, kontakta ungdomsledare Selma Henrysson