Sommarläsning

Arbetsgruppen för Grön kyrka önskarerbjuda samlingar och mötesplatser där vi som församling kan inspireras och agera utifrån de frågor som ligger nära oss som församling och enskilda.


I sommar kan alla intresserade delta i en studiecirkel på fyra samtalsträffar. Vi läser boken ”Därför sörjerjorden” – om klimathotet och Kristus-hoppet, skriven av Peter Halldorf. Vi kommer utgå från Studieförbundet Bildas samtalsguide.

Start söndag 20 juni efter gudstjänsten på Gullnäs. Boken köps in via kyrkan och du får ett meddelande när den finns att hämta.

Om du inte har möjlighet att finnas med på plats vid varje tillfälle kommer vi försöka lösa att digitalt deltagande via Zoom blir möjligt.

Vill du veta mer?
Kontakta Sayuri Kikuchi om du vill veta mer eller vara med – anmäl dig senast 13 juni.