Scoutupptakt

Hej scoutföräldrar (och alla scouter förstås)!

Hoppas att ni är laddade för höstsäsongstart för scouterna – det är vi! Vi ledare har nu satt ihop ett program (skickas ut senare) för hösten med start 
onsdag 7 september kl. 18.00 ute på Gullnäsgården.

Det har blivit några förändringar i scoutledargruppen. Jan, Fredrik och Lasse har inte möjlighet att vara scoutledare längre. Vi tackar dem för allt fint arbete som de har lagt ned i Nybrokyrkans scoutkår! Vi hälsar också Selma Henrysson (ny barn- och ungdomsledare i Nybrokyrkan) varmt välkommen som ny ledare!


Hör gärna av er om ni har några frågor!

Varmt välkomna hälsar scoutledarna genom Ulrika.

Henrik Gustafsson, telefon 070-395 03 33
Selma Henrysson, telefon 076-818 20 02

Max Norberg, telefon 070-464 64 52 
Ulrika Westin, telefon 070-716 33 00

Varmt välkomna hälsar scoutledarna genom Ulrika