Scoutupptakt ons 1 sept

Hej scoutföräldrar (och alla scouter förstås)! 

Hoppas att ni är laddade för höstsäsongstart för scouterna – det är vi! Vi ledare har nu satt ihop ett program (skickas om några dagar) för hösten med start onsdag 1 september kl. 18.00 ute på Gullnäsgården.

Då kommer scouterna att få lista ut höstens tema genom att lösa olika uppdrag på fem stationer. 

Beträffande Covid-19 påminner vi om att endast komma till scouterna om man är frisk! 

Det har blivit några förändringar i scoutledargruppen. Marit och Magnus har inte möjlighet att vara scoutledare längre och Anton har tagit en paus. Vi tackar dem för allt fint arbete som de har lagt ned i Nybrokyrkans scoutkår! Vi hälsar också Amanda Lundbäck (barn- och ungdomsledare i Nybrokyrkan) och Henrik Gustafsson varmt välkomna som nya ledare!

Kontakt

Hör gärna av er om ni har några frågor! 
Varmt välkomna hälsar scoutledarna genom Ulrika. 

Amanda Lundbäck, telefon 072-445 50 03
Fredrik Nyström, telefon 070-221 15 57
Henrik Gustafsson, telefon 070-395 03 33
Jan Persson, telefon 070-676 15 18
Lasse Westin, telefon 072-227 17 07

Max Norberg, telefon 070-464 64 52 
Ulrika Westin, telefon 070-716 33 00

Om du har några frågor kring Nybrokyrkans scoutverksamhet, vänligen kontakta jan.svardhagen@gmail.com, ordförande i Equmenia Falun (Nybrokyrkans  barn- och ungdomsverksamhet).