Scouternas utedag på Kapellgrund

Efter vandringen till Kapellgrund åt vi vår matsäck. Vi lekte sedan en lek som gick ut på att två lag skulle förflytta vatten med hjälp av kåsor från en hink till en annan. Den andra gången vi lekte, fick tre barn flytta över till det andra laget. Det andra laget fick, trots att de var så många fler, mindre vatten att förflytta. Förutsättningarna för lagen var olika, vilket skulle visa på att alla människor faktiskt inte har samma tillgång till rent vatten. Orättvist kan man tycka! Scouterna fick sedan i andakten fundera över vem som har skapat vattnet, vem som har rätt att bestämma över alla hav, sjöar, floder m.m.