Scouternas upptakt

Här kommer en liten glimt från scoutupptakten. 

Arton scouter deltog i scoutupptakten på Gullnäsgården. De fick gå runt på fem olika stationer med bl.a. samarbetsövningar, chiffer och artkunskap. På varje station fick de en bokstav. När de satte ihop dem fick de veta terminens tema: MILJÖ. Andakten handlade om att vi inte bara ska utnyttja, utan också ta hand om Guds skapelse. Kvällen avslutades med scoutbönen och scoutropet som nog hördes till andra sidan Varpan.