Samtalsledarutbildning i existentiell hälsa

Datum: Lördag 14 januari kl 11-17

Plats: Nybrokyrkan, Falun


Existentiell hälsa handlar om hur människor ser på livet, vilken förmåga de har att hantera motgångar samt att ta vara på livets glädjeämnen. Är du intresserad av att bli ledare för en grupp människor där samtal om dessa frågor får ta plats? Välkommen på en dag där du ges kunskap, verktyg och inspiration!

I den här kursen får du kunskap om och verktyg för att själv träna samt leda andra i att stärka den existentiella hälsan.

Man brukar prata om 8 olika bitar som ingår i begreppet existentiell hälsa:

– Upplevelse av sammanhang
– Existentiell styrka och kraft
– Tillit som livskraft
– Meningen med livet
– Upplevelse av helhet
– Harmoni och inre lugn
– Upplevelse av förundran
– Förhoppning

Utifrån dessa 8 existentiella dimensioner har Lena Bergquist tillsammans med forskaren Cecilia Melder skapat samtalskort. Målet med samtalskortens frågor är att deltagarna ska bli medvetna om sitt förhållningssätt och få möjlighet att hitta nya förhållningssätt – och vägar i livet – som stärker den självskattade existentiella och psykiska hälsan. 

Tanken med denna dag är att du som deltar ska få kunskap och verktyg för att tillsammans med en liten grupp arbeta igenom dessa frågeställningar. Detta sker redan på många platser runt om i Sverige.

Dagen leds av Lena Bergquist, metod- och verksamhetsutvecklare kring existentiell och psykisk hälsa, från Studieförbundet Vuxenskolan. Lena är teolog med inriktning mot religionspsykologi och tro- och livsåskådningsfrågor, kommunikationsvetare, pedagog och samtalsterapeut (PDT, S:t Lukas psykoterapiutbildningar) med en vidareutbildning i coachande lösningsfokuserat förhållningssätt i enskilda samtal och gruppsamtal samt en vidareutbildning i naturunderstödd terapi – (SLU Alnarps hälsoträdgårdar). 

Kostnad: 350 kr. I priset ingår lunch, fika samt material.

Du anmäler dig genom att klicka på den gröna knappen här på sidan och fylla i dina uppgifter. Sista anmälningsdag: 10 januari.

Skriv gärna i anmälan om vi kan göra något för att underlätta ditt deltagande.

Arrangörer: Nybrokyrkan, Studieförbundet Bilda.

Anmäl dig och läs mer här