Nytt församlingsbrev

I dagarna kommer ett färskt församlingsbrev till alla församlingsmedlemmar. Brevet skickas per e-post för de medlemmar som angivit detta och per post till övriga. Du kan också läsa det direkt på hemsidan, följ länken och ange det lösenord som finns utskickat i mailet.

För er som har fått ett utskick med information om april:
Senaste utskicket från Nybrokyrkan hade fel text i mailet men avsåg utskick av senaste församlingsbrevet. Bifogad fil – församlingsbrev maj – är rätt. Mailet har inte heller nått alla så ett nytt försök med utskick görs senare under veckan.

Med önskan om god läsning!