Nytt församlingsbrev

För medlemmar i Nybrokyrkan har ett nytt församlingsbrev skickats ut. Du når det via fliken ”Om oss” där du klickar på ”Församlingsbrev”. För medlemmar finns en kod att ange för att komma åt utskicket. För dem som saknar mejl eller av annat skäl inte uppgett den kommer församlingsbrevet i brevform de närmaste dagarna.