Tidigare lämnad information

2020-12-10:

De skärpta råd med anledning av corona-pandemin och som nu gäller medför att gudstjänster och övriga samlingar i Nybrokyrkan ställs in.

2020-11-13:

Med anledning av rådande pandemi och de särskilda restriktioner för region Dalarna som i går, den 12 november, utfärdades av folkhälsomyndigheten samt en samma dag meddelad rekommendation från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp stänger Nybrokyrkan ned all mötesverksamhet till och med den 10 december. Undantag gäller verksamhet för barn födda efter 2005 om ledargruppen bedömer att samlingar kan ske med god riskbegränsning.

2020-10-02:

Gudstjänster
Från 4 oktober kommer Nybrokyrkan att fira gudstjänst i sin kyrka – Nybrokyrkan på Promenaden 35 i Falun

Gudstjänsterna organiseras och genomförs anpassade till gällande regler för Coronaviruset/Covid 19

2020-08-20:

Gudstjänster
Nybrokyrkan förlänger gudstjänstperioden på Gullnäsgården fram till 30/9. Gudstjänsterna genomförs utifrån de rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten

Medtag egen fikakorg och kläder efter väder.

Nattvardsfirande
Nattvardsandakter är efterfrågat och kommer att erbjudas på ett säkert covid-19 anpassat sätt vid två tillfällen.

Tillfällen för dessa – se under flik ”Program” på denna hemsida

Församlingshelg på Ensro är inställd

2020-05-16:

Uppdaterad länk till Nybrokyrkans Youtube-länk

2020-06-15:

Nybrokyrkan flyttar sin verksamhet till församlingens sommargård Gullnäs. Klícka här för mer info

2020-05-16:

Uppdaterad länk till Nybrokyrkans Youtube-länk

  • Gudstjänstvandring tema Bön
  • Info om gemenskapsdag i höst – klicka här

2020-05-03:

Från och med kl 11.00 söndag 3/5 finns en ny  gudstjänstvandring tillgänglig på Gullnäsgården. Starten sker vid bommen och rör sig över området. Ta med dig fika och starta din gudstjänst när du vill under veckan. Gudstjänstordning finns vid bommen.

Välkommen!

2020-04-26:

Med start igår (25/4) kan du gå en gudstjänstvandring på Gullnäsgården. Starten sker vid bommen och rör sig över området. Ta med dig fika och starta din gudstjänst när du vill under veckan. Gudstjänstordning finns vid bommen.

Välkommen!

2020-04-12:

Påskdagspredikan med André Kikuchi upplagd på Youtube

2020-04-10:

Långfredagspredikan med André Kikuchi upplagd på Youtube

2020-04-09:

Reflektionsvandring på Gullnäs

På Gullnäsgården finns nu uppsatt en Reflektionsvandring. Start vid bommen vid infarten till Ullnäsgården

Om det inte är läge för besök på Gullnäs så finns vandringens reflektioner också på Nybrokyrkans anslagstavla – den mot Promenaden

Musikal från Frikyrkan i Insjön 

”Vem är den mannen” – kommer att sändas via nätet
– Långfredagen kl 19.00 och Påskdagen kl 19.00
OBS – det finns flera bud om vilken tid sändningen startar, börja därför kolla redan kl 18.00 om sändningen börjat.

Länk: www.frikyrkan.se/musikal 

2020-04-05:

Länkar från Nybrokyrkan upplagda (se ovan)

2020-04-03:

Förtydligande om inställda gudstjänster – gäller även påskhelgens tillfällen

Nybrokyrkans expedition är stängd tills vidare men telefonpassning (023-107 95) finns tisdagar och torsdagar mellan 9-11. Övriga tider går det att komma i kontakt med expeditionen via telefonsvarare (023 107 95) eller via email
info@nybrokyrkan.se

2020-04-02:

  • Inställt Trivselträffar onsdagar 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4 och 6/5 – dvs alla återstående träffar under vårterminen 2020
  • Inställt Stickcafé torsdagar 19/3 och 2/4 och 16/4

2020-03-31:

Beslutades att tills vidare ställa in alla gudstjänster och gemensamma bönesamlingar i  Nybrokyrkan
Arbete pågår med att hitta alternativa lösningar för genomförande av dessa samlingar.

Viktigt att säga är att vi inte stänger ner utan snarare ställer om och försöker hitta nya sätt att mötas.

Equmenia i Falun fortsätter med sitt ungdomsarbete som tidigare planerat.

2020-03-30:

Tisdagarnas bönesamling i kyrkan kl 10.00 för gemensam bön är tills vidare inställda
Arbete pågår för att hitta en annan lösning så att samlingarna kan fortsätta men i annan form

2020-03-28:

Torsdagarnas bönesamling i kyrkan kl 18:30 för gemensam bön är tills vidare inställda
Arbete pågår för at hitta en annan lösning så att samlingarna kan fortsätta men i annan form

2020-03-27 kl 19:00

Gudstjänst 29 mars är inställd. Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars) och är föranlett av risken kring spridning av Coronaviruset.