Nyborkyrkans mediakanaler

Nybrokyrkans Youtube-kanal

TONÅR tipsar

Vi firar gudstjänst både via Youtube (se länk ovan) och Zoom. Se kalendern för respektive söndag. Bönesamling tisdagar 10:00 sker över Zoom. Kontakta vik. församlingsföreståndare Sayuri Kikuchi 073-81 80 555 för mer info.

Vi fortsätter att utveckla de tekniska möjligheterna så att fler får del av budskapet att Jesus Kristus är Herre oavsett om världen är i gungning eller inte. Sluta inte att be och sluta inte att se möjligheter.

Känner du oro?

Känner du oro eller vill samtala med någon,
ta kontakt med vik. församlingsföreståndare Sayuri Kikuchi 073-81 80 555 sayuri@nybrokyrkan.se

Att läsa

Nybrokyrkans ställningstagande –  läs dokument Nybrokyrkan och Coronaviruset
I dokumentet finns också länk till Equmeniakyrkan nationellt och till Folkhälsomyndigheten

Apostlagärningarna i karantän
En text skriven av Jenny Dobers, regional kyrkoledare.

Under fastan följer vi ett material utifrån Psaltaren framtaget av bl.a. Linda Alexandersson.