Nyborkyrkans mediakanaler

Nybrokyrkans Youtube-kanal

TONÅR tipsar

Under pandemiåret har vi firat en del digitala gudstjänster framförallt över Zoom och Youtube. Nu firar vi gudstjänster på plats. Bönesamling tisdagar kl. 9.30 sker fortfarande över Zoom. Kontakta pastor André Kikuchi 070-308 04 97 för mer info.

Känner du oro?

Känner du oro eller vill samtala med någon,
ta kontakt med pastor André Kikuchi 070-308 04 97

Att läsa

Nybrokyrkans ställningstagande –  läs dokument Nybrokyrkan och Coronaviruset
I dokumentet finns också länk till Equmeniakyrkan nationellt och till Folkhälsomyndigheten

Apostlagärningarna i karantän
En text skriven av Jenny Dobers, regional kyrkoledare.

Under fastan följde församlingen ett material utifrån Psaltaren framtaget av bl.a. Linda Alexandersson, som är läsvärt även under resten av året.