Nybrokyrkan = Grön kyrka

Församlingens årsmöte har beslutat att pröva frågan om medlemskap i det kyrkliga nätverket Grön kyrka. Styrelsen har uppdragit åt en arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till ställnings-tagande och inledande åtgärder.

Baserat på arbetsgruppens förslag har nu styrelsen beslutat att:

Anmäla församlingen som medlem i nätverket Grön kyrka och påbörja följande åtgärder:

  • Information och inspiration till handling sker genom att frågorna aktualiseras i gudstjänster och samlingar. Församlingsforum och Församlingsbrev är naturliga kanaler. En första temagudstjänst genomförs söndagen den 6 juni.
  • Inbjudan till studiecirkel med Peter Halldorfs bok ”Därför sörjer jorden” görs (Bilda har tagit fram en studieplan med fyra tillfällen).
  • Eftersträva bästa möjliga samverkan med Equmenia Falun.
  • Informera andra församlingar i närområdet om församlingens beslut och verka för samverkan med dessa liksom med andra lämpliga aktörer lokalt.
  • Inleda arbete med policy och handlingsplan.

Bakgrund och motiv ges i dokumentet Grön kyrka, förslag från arbetsgruppen Grön kyrka, maj 2021 (återfinns nedan och kan beställas från församlingens expedition).