Katastrofhjälp Indien

Indien är svårt drabbat av covid-pandemin. I vår samarbetskyrka Hindustani Covenant Church har medlemmar och pastorer avlidit i Covid. Många har drabbats ekonomiskt genom sjukdom.

Equmeniakyrkan har anslagit 100 000 kr till arbetet med covidpatienter vid Nannaj sjukhuset. Vidare har 100 000 kr avsatts till en fond för att något avhjälpa de ekonomiska konsekvenser som pandemin fått för medarbetare inom HCC och deras familjer.

Församlingsstyrelsen har beslutat att ge ett bidrag på 10 000 kr till Equmenia-kyrkans globala katastroffond för att täcka en del av de anslagna medlen och visa vår samhörighet med drabbade systrar och bröder i Indien.

Vill du också ge en gåva?

Församlingens bankgiro: 373-5206

Församlingens swish-nr: 123 257 1750

Märk med ”Indien”. Tack för din gåva!