Inställt: Scoutträff mittkampen

Vi scoutledare var ju fundersamma över om vi skulle kunna genomföra Mittkampen på lördag med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 i Falun. Vi behövde dock inte fatta något eget beslut när vi fick följande information igår från Equmenia Mitt (arrangör av Mittkampen):

”Hej och Tack för visat intresse för Mittkampen Våren 2021!

P.g.a. av att smittspridningen är så hög i många delar av vår region just nu har scoutstaget ikväll tagit beslutet att skjuta fram scoututmaningen till lördagen 29 maj.

En ny anmälningslänk kommer ut på hemsidan imorgon och sista anmälningsdag för Mittkampen vår 2021 kommer att vara 21 maj.

Hoppas att er kår och era patruller vill och kan vara med i maj istället.

Scoutstaget genom Erika”

Vi hoppas och tror att smittspridningen gått ned i maj och att vi kan träffas på Gullnäs onsdag 12 maj och för Mittkampen lördag 29 maj. 

Hälsa alla scouter så mycket från oss ledare!!!


Varma hälsningar från scoutledarna genom Ulrika Westin, telefon 070-716 33 00