INSTÄLLD Scoutträff

Vi hoppades och trodde att smittspridningen skulle ha gått ned tillräckligt inför nästa scoutträff, men vi har beslutat att ställa in även träffen onsdag 12 maj.

Vi tror ändå att vi kommer att kunna träffas för Mittkampen lördag 29 maj. Mer information om denna träff kommer. 

Vi vill skicka med en uppgift som scouterna kan jobba med tills vi ses nästa gång. Om ni har möjlighet att skriva ut bifogad bricka kan de ta med den till Mittkampen och vi kan då prata om vad de har gjort och se om någon patrull lyckats skrapa ihop en bingorad tillsammans. 

Hälsa alla scouter så mycket från oss ledare!!!


Varma hälsningar från scoutledarna genom Ulrika Westin, telefon 070-716 33 00

Om du har några frågor kring Nybrokyrkans scoutverksamhet, vänligen kontakta jan.svardhagen@gmail.com, ordförande i Equmenia Falun (Nybrokyrkans  barn- och ungdomsverksamhet).

Om ditt barn har slutat i scouterna och du inte vill ha dessa utskick längre, vänligen meddela ulrika@luw.se.